TUKEA UKRAINALAISILLE

POSTED 28.02.2022

Kannanotto: Miina Hujala ja Arttu Merimaa

Olemme kuratoineet suomalaisten ja venäläisten taidekenttien välistä vuorovaikutusta tukevaa ja edistävää Connecting Points-ohjelmaa vuodesta 2016. Keskeisenä lähtökohtana meille ohjelman kuraattoreina on ajatus monimuotoisesta tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, joka toimii humaanina, ympäristökeskeisenä, itsekriittisenä ja avoimena sosiaalisena toimintamallina. 

Connecting Points ohjelman kautta haluamme edelleen purkaa kaikkia kontrollin, hallinnan ja haltuunoton muotoja. Pyrkimyksenämme on nostaa esiin paikkojen ja ihmisten välisyyttä tapana syrjäyttää ja ohittaa rakenteet, joissa toimijoina on epähumaanit valtiot. Sitoudumme edelleen toimimaan vuorovaikutuksessa yksilöiden ja näkökulmien kanssa jotka lisäävät rauhaa, oikeudenmukaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja sisällöllistä monimuotoisuutta. Pidämme edelleen tärkeänä yhteydenpidon merkitystä. Silti tässä tilanteessa tiedämme että ohjelma ei voi jatkua entisellään.

Me olemme vastaan kaikkea aggressiota. Haluamme rauhan Ukrainaan nyt. Connecting Points-ohjelman, sekä Reside/Sustain-hankkeen käytössä olevia resursseja kanavoimme tukemaan apua tarvitsevia Ukrainassa.

Tässä myös lista organisaatioista joiden kautta apua Ukrainaan voi antaa: https://linktr.ee/apuaukrainaan

*Reside/Sustain on osa HIAP:in Connecting Points-ohjelmaa